STYPENDIUM SZKOLNE

Rodzice/prawni opiekunowie informujemy, że  w szkole są do pobrania wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Stypendium przeznaczone jest dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, pochodzących z rodzin, których dochód netto uzyskany w miesiącu sierpniu br., nie przekracza kwoty 456 zł na 1 osobę w rodzinie.

Wnioski należy składać do 15 września br.